Bestyrelsen

Bestyrelsen vælges på grundejerforeningens generalforsamling en gang om året og består af formand, næstformand, kasserer, sekretær, menigt medlem. Der vælges desuden to suppleanter.

Bestyrelsen består af følgende personer:

  • Formand: Jens Kirk, Rørmoseparken 11
  • Næstformand: Alf Petersen, Røglevej 138
  • Kasserer: Jesper Groth, Røglevej 144
  • Sekretær: Lars Bech Madsen, Røglevej 120
  • Medlem: Lone Dietrichsen, Rørmoseparken 15